MEDLEMSMAGASIN

Dine medlemmer har brug for at vide, hvad der sker i foreningen, så det fælles fokus bevares. Med et medlemsmagasin sikres den nødvendige videndeling blandt medlemmerne, og mulighederne for at udbrede kendskabet til foreningen til nye medlemmer øges. Samtidig er medlemsmagasinet et fornuftigt redskab til at informere pressen om generelle initiativer og nye tiltag.

Copyright © 2009