MEDARBEJDERMAGASIN

Mange virksomheder har det problem, at medarbejderne ikke føler, de ved, hvad der foregår i virksomheden, og at ledelsens beslutninger er langt fra deres hverdag. For at mindske dette gab, er det nødvendigt med god intern kommunikation. Et medarbejdermagasin giver medarbejderne taletid og skaber dialog mellem ledelse og medarbejder. Resultatet er en stærk fællesskabsfølelse, engagerede og tilfredse medarbejdere og en åbenhed, der giver forbedrede muligheder for både at fastholde og tiltrække medarbejdere.

For at kunne skrive et vedkommende og godt medarbejdermagasin skal vi kende virksomheden indefra. Derfor gør vi meget ud af at lære jer at kende og bruger tid på at finde alle de gode historier, som er gemt i jeres virksomhed.

Copyright © 2009